Planul de investiții al SRL "Cahul-gaz" pentru anul 2019, aprobat de ANRE
       
Nr. d/o Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale unități de măsură Cantitate
1 2 3 4
а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere    
1 Gazificarea s. Baurci Moldoveni  km. 2,400
2 Gazificarea s. Frumușica km. 0,860
3 Gazificarea s. Burlacu km. 1,200
4 Gazificarea s. Vișiniovca km. 0,869
5 Gazificarea s. Larguța km. 0,418
6 Gazificarea s. Cociulia km. 0,980
7 Gazificarea s. Cania km. 1,208
8 Gazificarea s. Gotești km. 1,850
9 Montarea SRG cu regulator de presiune la gazoductul de presiune medie din PE D-110mm, s. Cotihana  buc. 1
10 Montarea SRG cu regulator de presiune la gazoductul de presiune medie din PE D-110mm, s. Crihana Veche buc. 1
b) investiții în rețele și capacități de producere existente    
1 Modernizarea SRG, SRGP (telemetria) buc. 8
2 Protectoare  buc. 8
3 Convertizor  buc. 1
4 PRG buc. 4
d) investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor    
1 Detector de gaze buc. 10
f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații    
1 Computer buc. 7
2 UMF buc. 4
3 Notebook buc. 2
g) investiții în imobilizările necorporale    
1 Moderenizarea programului "1C. Contabilitate" un. 1
h) alte investiții legate de activitatea licențiată    
1 Amenajarea teritoriului SRL "Cahul-gaz" un. 1