Nr. d/o Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale unități de măsură Cantitate
1 2 3 4
а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere    
1 Gazificarea s. Baurci Moldoveni  km. 2,220
2 Gazificarea s. Burlacu  km. 1,187
3 Gazificarea s. Cociulia   km. 0,832
4 Gazificarea s. Gotești   km. 2,134
5 Construcția SRG cu РДГ-80В buc. 1
b) investiții în rețele și capacități de producere existente    
1 Modernizarea SRG, SRGP (telemetria) buc. 8
2 Proiectarea PRG proiect 2
3 Gazoduct de presiune joasă de pe str. Amintirilor - Dragoș Vodă - V. Lupu (inelarea) proiect 1
4 Reparația capitală a prizelor de împămîntare anodice buc. 2
5 Reparația capitală a convertizoarelor  buc. 1
6 Reparația capitală PRG buc. 5
d) investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor    
1 Detector de gaze  buc. 15
2 Aparat pentru depistarea detiorărilor de izolație la conductele subterane din oțel  buc. 1
f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații    
1 Computer  buc. 7
2 UMF  buc. 7
h) alte investiții legate de activitatea licențiată    
1 Sistema de securitate antiincendiară    buc. 1
2 Cazan de gaz buc. 2