Anexa nr.3 la Hotărîrea Consiliului de administraţie  al ANRE nr.670 din 12 august 2014  
Indicii tehnico-economici a furnizorului de gaze naturale pe tarife regulate SRL "Cahul-gaz"
Nr. d Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul          II Trimestrul         III Trimestrul         IV Anual 
1. Volumul de gaze naturale procurate, total mii m3       8305 22396
inclusiv  :            
de la  producători autohtoni mii m3          
din import mii m3          
 de la alţi furnizori SA "Moldovagaz" mii m3       8305 22396
2. Volumul de gaze naturale facturate consumatorilor finali, total mii m3       6971 19826
inclusiv:            
2.1. consumatorilor casnici mii m3       4324 12840
consumatorilor noncasnici - total mii m3       2647 6986
din care conectaţi la reţelele de gaze  naturale:            
 de înaltă presiune, de categoria I şi II  mii m3          
 de medie presiune  mii m3       1254 3320
 de joasă presiune  mii m3       1393 3666
2.2. Altor titulari de licenţe, total mii m3          
din care conectaţi la reţelele de gaze naturale:            
 de înaltă presiune, de categoria I şi II  mii m3          
 de medie presiune  mii m3          
 de joasă presiune  mii m3          
3. Achitarile pentru gazele naturale furnizate  % din valoarea gazelor naturale facturate       63.6 84.1
inclusiv de către:          
consumatori casnici       58.2 82.3
consumatori noncasnici       72.5 87.4
alţi titulari de licenţe          
4. Numărul consumatorilor finali deserviţi la sfîrşitul perioadei de referinţă, total cons.       27728 27728
inclusiv:            
consumatori casnici cons.       27053 27053
consumatori noncasnici cons.       675 675
5. Numărul consumatorilor finali cu care au fost  încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale pe parcursul  perioadei de referinţă, total cons.       228 433
inclusiv:            
consumatori casnici cons.       227 420
consumatori noncasnici cons.       1 13
6. Numărul consumatorilor finali cu care au fost reziliate contractele de furnizare a gazelor naturale pe parcursul  perioadei de referinţă, total cons.       222 512
inclusiv:            
consumatori casnici cons.       216 499
consumatori noncasnici cons.       6 13
                                                                       Anexa nr.3 la Hotărîrea Consiliului de administraţie  al ANRE nr.670 din 12 august 2014  
Indicii tehnico-economici a furnizorului de gaze naturale pe tarife regulate SRL "Cahul-gaz"
Nr. d Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul          II Trimestrul         III Trimestrul         IV Anual 
1. Volumul de gaze naturale procurate, total mii m3       8305 22396
inclusiv  :            
de la  producători autohtoni mii m3          
din import mii m3          
 de la alţi furnizori SA "Moldovagaz" mii m3       8305 22396
2. Volumul de gaze naturale facturate consumatorilor finali, total mii m3       6971 19826
inclusiv:            
2.1. consumatorilor casnici mii m3       4324 12840
consumatorilor noncasnici - total mii m3       2647 6986
din care conectaţi la reţelele de gaze  naturale:            
 de înaltă presiune, de categoria I şi II  mii m3          
 de medie presiune  mii m3       1254 3320
 de joasă presiune  mii m3       1393 3666
2.2. Altor titulari de licenţe, total mii m3          
din care conectaţi la reţelele de gaze naturale:            
 de înaltă presiune, de categoria I şi II  mii m3          
 de medie presiune  mii m3          
 de joasă presiune  mii m3          
3. Achitarile pentru gazele naturale furnizate  % din valoarea gazelor naturale facturate       63.6 84.1
inclusiv de către:          
consumatori casnici       58.2 82.3
consumatori noncasnici       72.5 87.4
alţi titulari de licenţe          
4. Numărul consumatorilor finali deserviţi la sfîrşitul perioadei de referinţă, total cons.       27728 27728
inclusiv:            
consumatori casnici cons.       27053 27053
consumatori noncasnici cons.       675 675
5. Numărul consumatorilor finali cu care au fost  încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale pe parcursul  perioadei de referinţă, total cons.       228 433
inclusiv:            
consumatori casnici cons.       227 420
consumatori noncasnici cons.       1 13
6. Numărul consumatorilor finali cu care au fost reziliate contractele de furnizare a gazelor naturale pe parcursul  perioadei de referinţă, total cons.       222 512
inclusiv:            
consumatori casnici cons.       216 499
consumatori noncasnici cons.       6 13