Ştiri

Пред Далее

Caiet de sarcini -telefonie mobila

11-02-2021

Скачать документ

Detalii

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelelor de distribuţie SRL „Cahul-gaz”, pentru anul 2020

04-02-2021

Nr. Indicatorul   Unitate măsură Trimes-trul I Trimes-trul II Trimes-trul III Trimes-trul IV Anual 1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total   km 1479,881 1480,041 1484,998 1497,043 1497,043   inclusiv a reţelelor:                 de înaltă presiune, de categoria I şi II   km 256,856 256,856 257,52 257,593 257,593   de medie presiune   km 595,283 595,315 595,959 599,06 599,06   de joasă presiune   km 627,742 627,87 631,519 640,39 640,39 2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)   m3/h 126944 126944 126944 126944 126944 3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a...

Detalii