Planul de investiții al SRL "Cahul-gaz" pentru anul 2017, aprobat de ANRE
       
Nr. d/o Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale unități de măsură Cantitate
1 2 3 4
а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere    
1 Gazificarea s. Burlacu km. 1.583
2 Gazificarea s. Gotești buc. 0.983
b) investiții în rețele și capacități de producere existente    
1 Modernizarea SRG (telemetria) buc. 9
2 Convertizor buc. 2
3 Prize de împămîntare anodice buc. 3
4 SDRG (înlocuirea regulatorului, armatura de obturare, cutiei metalice) buc. 11
c) investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice    
1 Automobil specializat un. 1
d) investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor    
1 Detector de gaze buc. 15
e) investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor    
1 Alimentarea cu energie electrică a clădirii administrative SRL "Cahul-gaz" un. 1
f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații    
1 Terminale mobile buc. 30
g) investiții în imobilizările necorporale    
1 Licențierea produselor  program 101
h) alte investiții legate de activitatea licențiată    
1 Condiționer buc. 6
2 Sistema antiincendiară SRL "Cahul-gaz" și filiala "Cahul-gaz" buc. 3