Anexa nr. 2                                                              

     la Hotărîrea Consiliului de administraţi al ANRE  nr.670 din 12 august 2014

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorilor reţelelor de distribuţie, ce urmează a fi plasaţi trimestrial şi anual pe paginile lor electronice
               
Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul          I Trimestrul         II Trimestrul      III Trimestrul         IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km       1371.967 1376.758
inclusiv a reţelelor:            
 de înaltă presiune, de categoria I şi II km       247.696 247.696
de medie presiune km       560.441 561.176
de joasă presiune km       563.830 567.886
2.  Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h       126944 126944
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit.       27893 27893
inclusiv la reţele:            
 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.       0 0
de medie presiune unit.       32 32
de joasă presiune unit.       27861 27861
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit.       1312 1314
inclusiv de la  reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.       0 0
de medie presiune unit.       4 4
de joasă presiune unit.       1308 1310
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanţi       0 0
6. Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total  mii m3       8305 22396
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3       6988 19868
inclusiv racordaţi la reţelele:            
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3          
 de  medie presiune mii m3       1254 3320
 de joasă presiune mii m3       5734 16548
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3          
inclusiv prin reţelele:            
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3          
 de  medie presiune mii m3          
 de joasă presiune mii m3          
9. Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3       1317 2528
%       15.86 11.29
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale       43.8 67.8
11. Numarul intreruperilor programate cu durata         709 9136
pina la 24 ore întreruperi         644
pina la 48 ore întreruperi         2641
pina la 72 ore întreruperi       709 2190
pina la 120 ore întreruperi         3661
peste 120 ore întreruperi          
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata         790 2693
pina la 36 ore întreruperi         365
pina la 54 ore întreruperi         0
pina la 72 ore întreruperi       790 2328
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruperi