Planul de investiţii al SRL ”Cahul-gaz” pentru anul 2021, aprobat de ANRE
       
Nr. d/o Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale unități de măsură Cantitate
1 2 3 4
A Investiţii în construcții de noi rețele și noi capacități de producere    
1 Gazificarea s. Baurci Moldoveni, r-ul Cahul km. 2,201
2 Gazificarea s. Burlacu, r-ul Cantemir km. 0,571
3 Gazificarea s. Pelinei, r-ul Cahul km. 1,788
4 Gazificarea s. Gotești, r-ul Cantemir km. 1,443
5 Gazificarea s. Cania, r-ul Cantemir km. 0,666
6 Gazificarea s. Vișneavca, r-ul Cantemir km. 0,871
B Investiţii în rețele și capacități de producere existente    
1 Modernizarea PRG, SRG (telemetria) buc. 4
2 Prize de împămîntare anodice buc. 2
3 Reparație PRG, SRG buc. 11
4 Construcția gazoductului (inelare) de presiune medie, or. Cahul km. 0,603
C Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice    
1 Automobil specializat un. 1
2 Automobil pentru serviciu de exploatare un. 1
D Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv aferente reţelelor    
1 Detector de gaze buc. 10
2 Aparat pentru depistarea detiorărilor de izolație la conductele subterane din oțel buc. 1