Planul de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru anii 2020-2022 a SRL ”Cahul-gaz”        

Nr. de ord.  Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură  Total pentru anii  2020-2022  Anul  2020 Anul  2021 Anul  2022 Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obţinute în urma realizării proiectului de dezvoltare  Sursa de finanțare 
Cantitatea, km, buc., un. Termenul de realizare a proiectului, ani Cantitatea, km, buc., un. Cantitatea, km, buc., un. Cantitatea, km, buc., un.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SRL ”Cahul-gaz”        
Total investiţii:  10,010 3,118 3,292 3,600  
1. Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților noi, total, din care: 9,408   3,118 2,690 3,600    
1.1 Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: 9,408   3,118 2,690 3,600    
1.1.2.  Rețele de distribuție de presiune medie 1,250   0,410 0,340 0,500    
1.1.3. Rețele de distribuție de presiune joasă 8,158   2,708 2,350 3,100    
1.1.4. PRG 18   3 7 8    
1.2. Accesorii aferente rețelelor 0   0 0 0    
1.3. Echipamente de măsurare 0   0 0,0 0,0    
1.4. Clădiri şi construcţii aferente rețelelor 0   0 0,0 0,0    
2.  Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților existente, total, din care: 0,602   0,000 0,602 0,000    
2.1 Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: 0,602   0,000 0,602 0,000    
2.1.2.  Rețele de distribuție de presiune medie 0,350   0,000 0,350 0,000    
2.1.3. Rețele de distribuție de presiune joasă 0,252   0,000 0,252 0,000    
2.1.4. PRG 1   0 1 0    
  Diverse              
2.2. Accesorii aferente rețelelor 43   14 16 13    
2.3. Echipamente de măsurare 0   0 0 0    
2.4. Clădiri şi construcţii aferente rețelelor 0   0 0 0    
1 Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților noi, total, din care: 9,408   3,118 2,690 3,600    
1.1 Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: 9,408   3,118 2,690 3,600    
1.1.1. Gazificarea s. Burlacu, r-nul Cahul 0,620 2      0,310 0,310 Executarea prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor la solicitarea administrației publice locale a localității.                               surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,020   0,010 0,010  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,600   0,300 0,300  
  PRG 2   1 1  
1.1.2. Gazificarea s. Chircani, r-nul  Cahul 0,620 2      0,310 0,310 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,020   0,010 0,010  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,600   0,300 0,300  
  PRG 2   1 1  
1.1.3. Gazificarea s. Baurci Moldoveni, r-nul Cahul 2,943 3    1,933 0,500 0,510 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,510 0,400 0,100 0,010  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 2,433 1,533 0,400 0,500  
  PRG 4 2 1 1  
1.1.4. Gazificarea s. Gotești, r-nul Cantemir 2,195 3    1,185 0,500 0,510 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,120 0,010 0,100 0,010  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 2,075 1,175 0,400 0,500  
  PRG 3 1 1 1  
1.1.5. Gazificarea s. Cania r-nul Cantemir 0,810 2      0,310 0,500 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,210   0,010 0,200  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,600   0,300 0,300  
  PRG 2   1 1  
1.1.6. Gazificarea s. Larguta, r-nul Cantemir 0,410 1        0,410 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,010     0,010  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,400     0,400  
  PRG 1     1  
1.1.7. Gazificarea s. Cociulia, r-nul Cantemir 1,010 2      0,410 0,600 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,210   0,010 0,200  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,800   0,400 0,400  
  PRG 2   1 1  
1.1.8. Gazificarea s. Vișnevca, r-nul Cantemir 0,800 2      0,350 0,450 surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,150   0,100 0,050  
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,650   0,250 0,400  
  PRG 2   1 1    
1.2. Accesorii aferente rețelelor              
1.3 Echipamente de măsurare              
1.4 Clădiri şi construcţii aferente rețelelor              
2.  Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților existente, total, din care: 0,602     0,602      
2.1 Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: 0,602     0,602      
2.1.1. Inelarea rețelelor de gaze existente (suprateran) din or.Cahul, str. Amintirilor-D.Vodă-V.Lupu cu gazoductul de pe str. M.Viteazu,2.  0,602 1   0,602   Asigurarea livrării fiabile și neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor. surse proprii
   Rețele de distribuție de presiune medie 0,35     0,350      
  Rețele de distribuție de presiune joasă 0,252     0,252      
  PRG 1     1      
2.2. Accesorii aferente rețelelor 43   14 16 13    
2.2.1. Reconstrucția, modernizarea și reparația PRG (s. Borceag - 1, or. Cahul - 24), r-nul Cahul  25 3 6 11 8 Asigurarea livrării fiabile neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor, funcționării fără avarie a echipamentului tehnologic și minimizarea pierderilor de gaze naturale din cauza uzurii avansate (100%) a îmbinărilor prin filet și flanșe. surse proprii
2.2.2. Modernizarea SRG, SRGP (telemetria), Crihana Veche - 1, Cotihana - 1, Lucești - 1, Frumușica - 1, or. Cahul - 1, Roșu - 1, Barceac - 1, Chisilia Mare -1, Brînza - 1, Burlaceni - 1, Manta - 1, Pașcani - 1, r-nul Cahul  12 3 4 4 4 Realizarea controlului asupra parametrilor de lucru (presiunii) în SRG. Transmiterea datelor on line la centru de dispecerat întru sporirea operativității de reacționare şi intervenție, reducerea timpului de reacție la situațiile neprevăzute din sistemul de gaze naturale. surse proprii
2.2.3. Reparația convertizorului în or. Cahul, r-nul Cahul 1 1 1     Executarea prevederilor actelor de defectare, asigurarea gazoductelor subterane cu potențial de protecție, conform GOST 9.602-89 (îndeplenirea actelor de măsurare a rezestenței la intensitatea curentului electric a dispozitivelor legăturii de inpămintare anodice). surse proprii
2.2.4. Reparația protectoarelor în or. Cahul, r-nul Cahul 1 1 1       surse proprii
2.2.5. Restabilirea prizelor de înpamîntare anodică, or. Cahul, r-nul Cahul  4 3 2 1 1   surse proprii
2.3 Echipamente de măsurare              
2.4 Clădiri şi construcţii aferente rețelelor              
                 
                 
                 
                 
Planul de investiții al SRL "Cahul-gaz" pentru anul 2020, aprobat de ANRE             
                 
Nr. d/o Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale unități de măsură Cantitate          
1 2 3 4          
A Investiţii în construcții de noi rețele și noi capacități de producere              
1 Gazificarea s. Baurci Moldoveni km. 1,933          
2 Gazificarea s. Gotești  km. 1,185          
B Investiţii în rețele și capacități de producere existente              
1 Modernizarea SRG (telemetria) buc. 4          
2 Prize de împămîntare anodice buc. 2          
3 Convertizor  buc. 1          
4 Reconstrucția, modernizarea și reparația PRG buc. 6          
5 Protector buc. 1          
C Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice              
1 Automobil Dacia Duster              
D Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv aferente reţelelor              
1 Detector de gaze buc. 15          
F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii              
1 Computer (i3)  buc. 5          
2 UMF A 4 buc. 5          
G Investiţii în imobilizări necorporale              
1 Modernizarea produsului informațional "1С Contabilitatea" un. 1