Odată cu apropierea sezonului de încălzire Administrația SRL „Cahul-gaz” vă reamintește că, asigurarea exploatării fără pericol a obiectelor de aprovizionare cu gaze necesită atenţie permanentă şi respectarea strictă a "Regulilor de securitate în ramura gazificării", precum şi a "Regulilor de utilizare gaze în sectorul comunal". Regulile sînt simple, noi, consumatorii de regulă le cunoaștem, însă nu le respectăm și plătim pentru aceasta uneori foarte scump.
Încălcările ce le comit utilizatorii casnici permanent sînt:
- samavolnic instalează aparatele şi instalaţiile de utilizare gaze;
- exploatează instalaţiile de utilizare gaze, chiar şi în cazul în care lipseşte tirajul (тяга) în coşurile de fum şi canalul de ventilare;
- montează şi repară instalaţiile de utilizare gaze prin intermediul unor persoane ocazionale neinstruite şi neatestate;
- lăsă aragazurile în funcţiune fără supraveghere;
- utilizează aragazurile pentru încălzirea încăperilor, ceea ce este categoric interzis.
Stimaţi utilizatori de gaze naturale, responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalațiilor și aparatelor consumatoare de combustibil gazoși de uz casnic în case, apartamente și pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.
Persoanele sus nominalizate sînt obligate :
1. Să i-a cunoştinţă de instrucţiunea (Îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente.
2. Să asigure integritatea, întreţinerea şi funcţionarea normală a utilajului gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie , să verifice utilajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei gazificate să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din « «buzunarul » canalului de evacuare a gazelor arse. În cazul lipsei tiragului să închidă robinetele de la utilajul de gaz şi pînă la el şi să apeleze reprezentanţii Asociaţiei Antiincendiere, or. Cahul, str.31 august 21.
3. După folosirea gazului să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele.
4. În cazul depistării mirosului de gaze în încăpere : să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice, să apeleze la serviciul de intervenţii al SRL „Cahul-gaz” pe telefoanele: 904 sau 0 299 42-6-94 şi să acţioneze conform recomandărilor personalului de serviciu.
5. Să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze şi la timp să o efectuieze.
L-i se interzice:
1. Să efectueze fără autorizaţie, lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze
2. Să efectueze replanificarea şi reconstrucţia încăperilor unde sînt instalaţii de gaze, fără acordul SRL „Cahul-gaz”.
3. Să supună unor modificări construcţia utilajului de gaze. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor.
4. Să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze.
5. Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie
6. Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
7. Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
8. Să lege funii, cabluri, să pună alte materiale sub sarcina conductelor supraterane de gaze.
9. Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.
10. Să folosească încăperile, unde sînt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă.
11. Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.
În cazul depistării mirosului de gaze în încăpere : să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice, să apeleze la serviciul de intervenţii al SRL „Cahul-gaz” pe telefoanele: 904 sau 0 299 42-6-94 şi să acţioneze conform recomandărilor personalului de serviciu.
Totodată atenționăm consumatorii casnici și noncasnici ce utilizează buteliile cu gaze lichifiate(propan-butan), că conform Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor, li se interzice:
1. Să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale sau pline cu gaze lichefiate;
2. Să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m;
3. Să schimbe , repare buteliile în prezenţa persoanelor ce nu au atribuţie la executarea lucrărilor indicate.

Stimaţi , consumatori ! Vă rugăm să demonstrați un nivel înalt de responsabilitate fața de respectarea normelor securitatii. Doar aceasta va menţine in siguranță viața si bunurile dvs., va crea confort si liniste in casele în care locuiți!
Instalaţiile de gaze nu trebuie să pună în pericol viaţa Dumneavoastră şi sănătatea familiei Dumneavoastre.

Fiţi la maximum prudenţi şi responsabili.

Administraţia SRL « Cahul –gaz »