În atenţia consumatorii de gaze a oraşului şi  raionului Cahul.

Odată cu demararea sezonului de încălzire,  brusc creste si nivelul de consum al gazelor naturale, iar concomitent creste si numarul de avarii, cazuri accidentale, traume, pagube materiale, chiar si de victime omenesti.

Motivul principal al acestora este asa-zisul "factorul uman". Consumatorii casnici nu constientizeaza importanta necesitatii exploatarii aparatelor de utilizare gaze in conformitate cu regulile şi recomandările  elaborate  şi cu regret, comit un şir de încălcări:

 • samavolnic instaleaza si exploateaza aparatele si instalatiile de utilizare gaze;
 • exploateaza aparatele de utilizare gaze, chiar si in cazul in care lipseste tirajul in cosurile de fum si canalul de ventilare;
 • monteaza si repara instalatiile de utilizare gaze prin intermediul unor persoane neinstruite si neatestate;
 • deseori aragazurile in functiune se lasa fara supraveghere;
 • deseori aragazurile se utilizeaza pentru incalzirea incaperilor, ceea ce este categoric interzis;
 • utilajul de gaze se utilizează fără a efectua la timp deservirea tehnică.

 

În scopul neadmiterii avariilor şi accidentelor, administraţia SRL « Cahul-gaz », vă reaminteşte  că, conform cerinţelor « Regulilor de securitate în ramura gazificării » NRS 35-04-09 :2002 :

I.Persoanele care expluatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate :

 1. Să ia cunoştinţă de instrucţiunea (Îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente.
 2. Să asigure integritatea, întreţinerea şi funcţionarea normală a utilajului gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie , să verifice utilajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei gazificate să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din « «buzunarul » canalului de evacuare a gazelor arse. În cazul lipsei tiragului să închidă robinetele de la utilajul de gaz şi pînă la el şi să apeleze reprezentanţii Asociaţiei Antiincendiere, or. Cahul, str.31 august 21.
 3. După folosirea gazului să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele.
 4. În cazul depistării mirosului de gaze în încăpere : să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice, să apeleze la serviciul de intervenţii al SRL „Cahul-gaz” pe telefoanele: 904 sau 0 299 42-6-94 şi să acţioneze conform recomandărilor personalului de serviciu.
 5. Să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze şi la timp să o efectuieze.
 6. Să permită oricînd liber accesul în apartamente a colaboratorilor SRL „Cahul-gaz”, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, pentru examinarea conductelor şi instalaţiilor de gaze.
 7. Consumatorilor li se interzice :
 8. Să efectueze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze
 9. Să efectueze replanificarea şi reconstrucţia încăperilor unde sînt instalaţii de gaze, fără acordul SRL „Cahul-gaz”.
 10. Să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor.
 11. Să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze.
 12. Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie
 13. Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
 14. Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
 15. Să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze.
 16. Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.
 17. Să folosească încăperile, unde sînt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă.
 18. Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

         Atentionam toti consumatorii asupra necesitatii demonstrarii unui nivel inalt de responsabilitate fata de respectarea normelor securitatii. Doar aceasta va menţine in siguranta viata si bunurile dvs., va crea confort si liniste in casele in care locuiti!

          Administraţia SRL « Cahul –gaz »