În atenţia consumatorii de gaze a oraşului şi  raionului Cahul.

SRL „Cahul-gaz” vă aduce la cunoştinţă, că în primul simestru al anului 2017 pe republică au fost înregistrate 12 accidente legate de utilizarea cu încălcări grave a gazelor naturale în sectorul comunal, în urma căror au avut de suferit 25 oameni.

          În scopul neadmiterii avariilor şi accidentelor, administraţia SRL « Cahul-gaz », vă reaminteşte repetat  că, conform  Regulile de securitatea cu privire la utilizarea gazelor persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate :

 1. Să ia cunoştinţă de instrucţiunea (Îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente.
 2. Să asigure integritatea, întreţinerea şi funcţionarea normală a utilajului gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie , să verifice utilajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei gazificate să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din « «buzunarul » canalului de evacuare a gazelor arse. În cazul lipsei tiragului să închidă robinetele de la utilajul de gaz şi pînă la el şi să apeleze reprezentanţii Asociaţiei Antiincendiere, or. Cahul, str.31 august 21.
 3. După folosirea gazului să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele.
 4. În cazul depistării mirosului de gaze în încăpere : să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice, să apeleze la serviciul de intervenţii al SRL „Cahul-gaz” pe telefoanele: 904 sau 0 299 42-6-94 şi să acţioneze conform recomandărilor personalului de serviciu.
 5. Să permită oricînd liber accesul în apartamente a colaboratorilor SRL „Cahul-gaz”, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, pentru examinarea conductelor şi instalaţiilor de gaze.

Consumatorilor  li se interzice :

 1. Să efectueze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze
 2. Să efectueze replanificarea şi reconstrucţia încăperilor unde sînt instalaţii de gaze, fără acordul SRL „Cahul-gaz”.
 3. Să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor.
 4. Să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze.
 5. Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie
 6. Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
 7. Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
 8. Să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze.
 9. Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.
 10. Să folosească încăperile, unde sînt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă.
 11. Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

                 Stimaţi consumatori, vă informăm că, prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.552 din 12.07.2017 au fost aprobate  cerinţele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale, unde sînt stipulate Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor.

Conform noilor cerinţe Furnizorul de gaze va livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcţionări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze şi izbucnire a incendiului, verificării coşului de fum şi canalelor de ventilare , confirmate prin prezenţa actelor corespunzătoare. 

Atentionam toti consumatorii asupra necesitatii demonstrarii unui nivel inalt de responsabilitate fata de respectarea regulilor de securitate. Doar aceasta va menţine in siguranta viata si bunurile dvs., va crea confort si liniste in casele in care locuiti!

 

                                                                    Administraţia SRL « Cahul –gaz »