În atenţia consumatorii de gaze a oraşului şi raionului Cahul.

fakel

 

Odată cu demararea sezonului de încălzire,  brusc creste si nivelul de consum al gazelor naturale, iar concomitent creste si numarul de avarii, cazuri accidentale, traume, pagube materiale, chiar si de victime omenesti.

Motivul principal a neregulilor și încălcărilor de cerințe  este așa zisul "factorul uman".

Regulile de securitate  cu privire la utilizarea gazelor sînt simple, noi consumatorii, ca regulă  le cunoaștem, însă nu le respectăm și plătim pentru aceasta uneori foarte scump.

  

 

Stimaţi consumatori, administraţia SRL « Cahul-gaz », vă reaminteşte că, prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.552 din 12.07.2017, au fost aprobate  cerinţele minime de securitate, privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale, unde sînt stipulate Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor, unde se menționează, că  Persoanele care expluatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate :

 1. Să ia cunoştinţă de instrucţiunea (Îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente.
 2. Să asigure integritatea, întreţinerea şi funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie , să verifice utilajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei gazificate să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din « «buzunarul » canalului de evacuare a gazelor arse. În cazul lipsei tiragului să închidă robinetele de la utilajul de gaz şi pînă la el şi să apeleze reprezentanţii Asociaţiei Antiincendiere, or. Cahul, str.31 august 21.
 3. După folosirea gazului să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele.
 4. În cazul depistării mirosului de gaze în încăpere : să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice, să apeleze la serviciul de intervenţii al SRL „Cahul-gaz” pe telefoanele: 904 sau 0 299 42-6-94 şi să acţioneze conform recomandărilor personalului de serviciu.
 5. Să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze şi la timp să o efectuieze.
 6. Să permită oricînd liber accesul în apartamente a colaboratorilor SRL „Cahul-gaz”, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, pentru examinarea conductelor şi instalaţiilor de gaze.

Consumatorilor  li se interzice :

 1. Să efectueze fără autorizaţie, lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze
 2. Să efectueze replanificarea şi reconstrucţia încăperilor unde sînt instalaţii de gaze, fără acordul SRL „Cahul-gaz”.
 3. Să supună unor modificări construcţia utilajului de gaze. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor.
 4. Să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze.
 5. Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie
 6. Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
 7. Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
 8. Să lege funii, cabluri, să pună alte materiale sub sarcina conductelor supraterane de gaze.
 9. Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.
 10. Să folosească încăperile, unde sînt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă.
 11. Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

Atenționăm consumatorii casnici și noncasnici ce utilizează buteliile cu gaze lichifiate(propan-butan), că conform Regulilor de securitate  cu privire la utilizarea gazelor, li se interzice:

 1. 1. Să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale sau pline cu gaze lichefiate;
 2. 2. Să instaleze în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaţiile de gaze;
 3. 3. Să instaleze buteliile cu gaze în încăperea alimentată cu gaze la o distanţă mai mică de 1 m de la radiatorul pentru încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecţie a buteliilor contra încălzirii, distanţa dintre butelii şi aparatul de încălzire poate fi micşorată pînă la 0,5 m, iar distanţa dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de 0,1 m;
 4. 4. Să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m;
 5. 5. Să conecteze sau deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi;
 6. Să schimbe , repare buteliile în prezenţa persoanelor ce nu au atribuţie la executarea lucrărilor indicate.

Atenționăm toți consumatorii asupra necesitații demonstrării unui nivel înalt de responsabilitate fața de respectarea normelor securitatii. Doar aceasta va menţine in siguranță viața si bunurile dvs., va crea confort si liniste in casele în care locuiți!

 Stimaţi consumatori ! Instalaţiile de gaze nu trebuie să pună în pericol viaţa Dumneavoastră şi sănătatea familiei Dumneavoastre.