„Atenţie şi responsabilitate la maximum”

 

          SRL „Cahul-gaz” vă aduce la cunoştinţă, că o dată cu demararea sezonului de încălzire  s-e mărește pericolul de producere a accidentelor legate de utilizarea gazelor naturale în sectorul comunal.

         În acest context, pe perioada de încălzire (octombrie an.2017 – martie an.2018) în Republică au fost înregistrate 30 accidente legate de utilizarea gazelor naturale în sectorul comunal, în urma căror au avut de suferit 54 oameni, din care 18 au decedat.

Pe parcursul cercetării, s-a constatat că, toate accidentele  au fost provocate de atîrnarea iresponsabilă a populației față de regulile de utilizare gaze, consumatorii casnici, spre regret, comit multe încălcări:

  • deseori aragazurile se utilizează pentru încălzirea încăperilor, ceea ce este categoric interzis;
  • exploatează aparatele de utilizare gaze, chiar si în cazul în care lipseste tirajul în cosurile de fum si canalul de ventilare;
  • samavolnic instalează si exploatează aparatele si instalațiile de utilizare gaze;
  • montează si repară instalațiile de utilizare gaze prin intermediul unor persoane neinstruite si neatestate;
  • deseori aragazurile in funcțiune se lasă fără supraveghere;

                                    Stimate consumator! Securitatea ta e în mînile tale!

Pentru a preveni și neadmite astfel de accidente, consumatorii de gaze naturale trebuie sa respecte cu strictete urmatoarele cerinte:

  • să asigure întegritatea şi întreţinerea în stare perfectă de exploatare a utilajului, încheierea din timp a contractului pentru deservirea tehnică a utilajului de gaze şi efectuarea ei;
  • să întreţină funcţionarea normală a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verificaţi permanent tirajul la canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, capetele coşurilor de fum, pentru a preveni îngheţarea şi astuparea lor.
  • să nu lase plecînd de acasă fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător de securitate.
  • la timp să înlăture defectele şi dereglările la utilajul de gaze aflat  în folosinţă, obligatoriu, prin intermediul întreprinderilor specializate sau persoanelor ce deţin autorizaţie pentru efctuarea acestor lucrări;
  • În cazul apariţiei mirosului de gaze, sau deconectarea involuntară a utilajului de gaze, sistaţi imediat exploatarea lui, închideţi robinetele de la utilaj şi pînă la ele, organizaţi ventilarea permanentă a încăperii (deschideţi ferestrele, uşile), nu conectaţi şi deconectaţi lumina electrică, apelaţi serviciul intervenţie al SRL „Cahul-gaz” la telefoanele 904, (299)42694 şi acţionaţi în conformitate cu recomandările personalului de serviciu.

                                         "Flacăra albastră" necesita prudența.

  Atenționăm toți consumatorii asupra necesității demonstrării unui nivel înalt de responsabilitate față de respectarea regulilor de securitate la utilizarea utilajului și sistemelor de aprovizionare cu gaze. Doar aceasta va menţine in siguranță viața si bunurile dvs., va crea confort si liniste in casele in care locuiți!

                                                                             Administraţia SRL « Cahul –gaz »