Comunicat de presă

Un incendiu puternic a avut loc pe 2 noiembrie 2019 în sectorul Botanica din mun. Chișinău. Focul a acoperit patru etaje ale unui bloc multietajat. Potrivit informațiilor preliminare, pompierii au evacuat 20 de persoane, inclusiv șapte minori. Cauzele incendiului nu se cunosc deocamdată, dar s-a identificat că blocul nu a fost încă conectat la încălzirea centralizată și mulți locuitori folosesc șemineuri electrice, ceea ce ar fi putut provoca un scurt circuit.

Serviciul intervenție gaze 904 al SRL ,,Chișinău-gaz” s-a deplasat imediat la fața locului și a deconectat alimentarea cu gaze a blocului pentru a preveni posibilele consecințe ale scurgerii de gaze.

SA ,,Moldovagaz” amintește tuturor consumatorilor săi despre faptul că în ultimii ani au avut loc mai multe tragedii din cauza nerespectării regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor, principalul factor fiind cel uman.

În pragul sezonului de încălzire este important să amintim că trebuie să fie urmate doar câteva reguli simple, daca ați simțit miros de gaze:

1. Închide imediat toate robinetele instalațiilor de gaze!

2. Deschide ferestrele și ușile pentru a aerisi încăperea!

3. Asigură evacuarea tuturor persoanelor din preajmă!

4. Suna la 904!

5. Nu aprinde focul!

6. Nu fuma!

7. Nu conecta sau deconecta aparatele electrice și nu aprinde lumina!

8. Nu folosi soneriile electrice!

Pentru a preveni o tragedie trebuie să știi că:

1. Este interzisă conectarea la rețeaua de gaze naturale în lipsa specialistului ,,Chișinău-gaz”!

2. Este interzisă instalarea cazanului, aragazului sau altor utilaje de gaze de o persoană nelicențiată! Este interzisă, inclusiv, reparația sau modificarea utilajelor de gaze!

3. În cazul unei defecțiuni tehnice, adresează-te la ,,Chișinău-gaz”!

4. Este interzis să combini bucătăria cu camera de locuit!

5. Este interzisă instalarea sau transferarea aparatele de gaze la balcon!

6. În cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze închide imediat toate robinetele arzătoarelor instalațiilor de gaze și suna la 904!

7. Este interzisă blocarea sistemele de evacuare și ventilare! Dimpotrivă, trebuie să te asiguri de circulația libera a aerului prin acestea și să ai grija de întreținerea lor!

8. Este interzisă folosirea aragazului fără să deschizi o fereastră, trebuie să te asiguri de fuxul liber al oxigenului în încăpere!

9. Este interzisă deconectarea de unul singur sistemul de protecție și de reglare automată a instalației de gaz!

10. Este interzisă părăsirea încăperii când folosești aragazul! Trebuie să te convingi că a fost închis corect aragazul, cît și robinetele de la utilaje!

11. Este interzisă utilizarea aragazele pentru încălzirea încăperii!

12. Este interzis ca oricine din persoane să doarmă în camera în care există instalații de gaze!

13. Este interzis să legi funii sau cabluri de conductele de gaze!

14. Este interzisă folosirea de către un copil și ca acesta să se joace în preajma instalației de gaze!

15. Este interzis de a căuta sursa scurgerii de gaze cu ajutorul focului!

16. Este interzisă utilizarea sobelor alimentate cu gaze dacă pe suprafața acestora au apărut fisuri!

17. Permite accesul în încăpere a angajaților secției de dispecerat și intervenție a ,,Cahul-gaz” la prezentarea legitimației de serviciu pentru examinarea și localizarea situației de avarie! Pentru mai multe detalii accesați www.Cahul-gaz.md, sunați la 904 sau urmați instructajul regulilor de securitate la oficiul ,,Cahul-gaz” din str. M.Viteazu, 49.

ORICÂND ȘI ORIUNDE ȚINE MINTE – TU EȘTI RESPONSABIL DE VIAȚA TA ȘI A FAMILIEI TALE! FII PRUDENT ȘI RESPECTA ACESTE REGULI!

 

 

Пресс релиз

Сильный пожар произошел 2 ноября 2019 года в секторе Ботаника муниципия Кишинэу. Огонь охватил четыре этажа многоэтажного дома. По предварительной информации, пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе семь несовершеннолетних. Причины пожара пока неизвестны, но было установлено, что дом еще не подключен к центральному отоплению, и многие жители используют электрические камины, которые могли вызвать короткое замыкание.

Газовая Служба 904 ООО «Кишинэу-газ» незамедлительно прибыла на место пожара и отключила подачу газа в подъезде дома, чтобы предотвратить возможные последствия его утечки.

АО "Молдовагаз" напоминает всем своим потребителям, что за последние годы произошло несколько трагедий из-за несоблюдения правил безопасности при использовании газовых приборов, основным фактором которых является человеческий фактор.

Во время отопительного сезона важно помнить, что нужно соблюдать всего несколько простых правил, в случае если вы почувствовали запах газа:

1. Немедленно отключите все газовые приборы!

2. Откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение!

3. Обеспечьте эвакуацию всех окружающих!

4. Звоните 904!

5. Не зажигайте огонь!

6. Не курите!

7. Не подключайте и не отключайте электроприборы и не включайте свет!

8. Не используйте электрические звонки!

Чтобы предотвратить трагедию, вы должны знать, что:

1. Запрещается подключаться к газовым сетям при отсутствии специалиста «Кишинэу-газ»!

2. Запрещается устанавливать котел, плиту или другое газовое оборудование нелицензионному лицу! Запрещено, в том числе, ремонтировать или модифицировать газовое оборудование!

3. В случае технической неисправности, обращайтесь в «Кишинэу-газ»!

4. Запрещается совмещать кухню с гостиной!

5. Запрещается установка или перенос газовых приборов на балкон!

6. В случае внезапного прекращения подачи газа немедленно закройте все клапаны горелок газовых установок и позвоните по номеру 904!

7. Запрещается перекрывать вытяжную и вентиляционную системы! Наоборот, вы должны обеспечить свободную циркуляцию воздуха через них и позаботиться об их обслуживании!

8. Запрещается пользоваться газовой плитой, не открывая окна, необходимо обеспечить свободный поток кислорода в помещение!

9. Запрещается отключать систему защиты и автоматической регулировки газовой установки самостоятельно!

10. Запрещается покидать квартиру или дом при использовании газовой плиты или печи! Вы должны убедиться, что плита или печка, а также краны газового оборудования были правильно закрыты!

11. Запрещается использовать газовую плиту или печь для обогрева помещения!

12. Запрещается спать в комнате, где есть газовые установки!

13. Запрещается привязывать веревки или кабели к газовым трубам!

14. Запрещается чтобы ребёнок использовал газовую плиту или чтобы он играл вблизи газовой установкой!

15. Запрещается искать источник утечки газа с помощью огня!

16. Запрещается использовать газовые плиты или печки, если на их поверхности появились трещины!

17. Необходимо предоставлять доступ сотрудникам диспетчерской службы ООО «Cahul-gaz» в помещение при предъявлении удостоверения для изучения и определения места повреждения!

Для получения более подробной информации посетите сайт www.Cahul-gaz.md, позвоните по номеру 904 или ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности в офисе ,,Cahul-gaz” по ул. M.Viteazu, 49..

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ПОМНИТЕ - ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗА ЖИЗНЬ СВОЕЙ СЕМЬИ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА!