La data de 26 ianuarie 2021 în or.Sîngerei s-a produs o deflagrație puternică, în rezultatul căreia a fost deteriorată casa de locuit, o persoană a decedat, iar alte două au fost spitalizate.

Conform datelor preliminare, se presupune că explozia s-a produs în urma acumulării de gaze lichefiate. În procesul de deblocare au fost depistate trei butelii cu gaze.

Din practică, la astfel de consecințe duce nu altceva decît neglijența umană. Aceasta este  și nerespectarea regulilor de securitate, încălcarea regulilor de păstrare și exploatare a buteliilor, admiterea la conectarea și repararea lor a persoanelor ce  nu dețin calificarea respectivă.

Persoanele care folosesc buteliile cu gaze lichefiate sînt obligați să cunoască cerințele față de ele, prescrise  în Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuire a gazelor combustibile naturale aprobate prin HG nr.552 din 12 iulie 2017.  -

- Nivelul maxim de umplere a rezervoarelor, buteliilor nu trebuie să depăşească 85% din volumul lor geometric. (p.888)

- Toate buteliile umplute trebuie să fie verificate la etanşeitatea ventilului (supapei) şi îmbinării prin filet.(p.893)

- După verificare ştuţul ventilului trebuie să fie închis cu capac orb.(p.894)

 Nu se admite instalarea buteliilor cu HGL (p.973):

1) în coridoarele comune şi încăperile locuibile;

2) în subsoluri, demisoluri şi poduri;

3)  în încăperi fără iluminat natural din exterior;

4)  la ieşirile de avarie.

În cazul depistării a astfel de cazuri, în deosebi ce ține de casele cu multe nivele, este necesar în comun cu reprezentanții gospodăriei locativ comunale, administratorii și locuitorii caselor, să se întreprindă toate măsurile pentru neadmiterea lor.

Ignorarea acestor reguli poate duce la cele mai triste consecințe.

                                                                                           SRL „Cahul-gaz”