Prin prezenta SRL ”Cahul gaz” vă aduce la cunoștință, că pe data de 25.11.2021, Parlamentul RM a  adoptat Legea  nr. 184, privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului.

      Perioada de compensare a diferenței de preț este cuprinsă între 01.11.2021-31.12.2021 și 01.01.2022-31.03.2022.

      Pentru a beneficia de compensație pentru luna noiembrie  este necesar de transmis la SRL ”Cahul gaz” indicii echipamentului de măsurare a gazelor naturale pînă la ora 17:00 data de 02.12.2021.

     În legătură cu cele expuse, rugăm să asigurați accesul colaboratorilor SRL ”Cahul gaz” la echipamentele de măsurare pentru citirea indicilor.

     În cazul în care nu este posibilitatea să asigurați accesul colaboratorilor SRL ”Cahul gaz” la echipamentele de măsurare, puteți transmite indicii, cu anexarea obligatorie a fotografiei echipamentului de măsurare, prin următoarele modalități:

  • pe pagina web moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
  • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.
  • Prin sistemul informațional Viber chatbot.

      În cazul în care indicii echipamentului de măsurare a gazelor naturale nu vor fi transmiși în adresa SRL ”Cahul gaz” în termenii indicați mai sus, consumatorul final nu va putea beneficia de compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale.