Prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă, că în ultimul timp brusc au crescut numărul de incidente legate de deteriorarea conductelor de gaze subterane. 

Numai în ultimele două luni pe teritoriul raionului Cahul s-au produs trei cazuri de ruperea gazoductelor provocînd incomodităţi consumatorilor de gaze şi cheltuieli enorme pentru restabilirea livrării gazelor, care în dependenţă de caz au ajuns până la 20-50 mii lei.

La moment, practic pe teritoriul a tuturor primăriilor se efectuiază lucrări de salubrizare, de terasament necesare la montarea apeductelor, sistemelor de canalizare, reţelelor electrice şi de telefonie, reparația drumurilor. Unii antreprenori, agenţi economici şi persoane fizice efectuează aceste lucrări în zona de protecţie a conductelor de gaze, fără a înştiinţa autorităţile puiblice locale şi respectiv gospodăria de gaze.

Pentru a anticipa şi a exclude la maxim producerea acestor incidente, care creează incomodidăţi consumatorilor de gaze, și întru asigurarea securităţii exploatării inofensive a rețelelor de gaze, rugăm repetat suportul DVS, că autorizarea executării a tuturor lucrărilor de terasament în zona de protecţie a conductelor de gaze, pe teritoriul localităţii să se efectueze numai, după coordonărea documentaţiei de proiect şi obţinerii ,,Misiunei  cu privire la executarea lucrărilor de terasament” dar şi în prezenţa obligatorie a reprezentanţilor SRL „Cahul-gaz”.

 

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare.

 

                                                                                     Administraţia „Cahul-gaz”