SRL „Cahul-gaz” vă aduce la cunoştinţă, că o dată cu demararea sezonului de încălzire  s-a majorat numărul accidentelor legate de utilizarea gazelor naturale în sectorul comunal.

          Numai în perioada octombrie-decembrie  anul 2017 pe republică au fost înregistrate 11 accidente, în urma căror au avut de suferit 20 oameni, din care 9 s-au intoxicat cu monoxid de carbon,  8 persoane au decedat, 2 persoane cu leziuni corporale  şi o persoană cu arsuri termice.

 Pricinile de bază  a acestor  cazuri , stabilite pe parcursul cercetării, care s-au înregistrat şi în perioada precedentă a sezonului de încălzire, sînt:

             - utilizarea timp îndelungat a utilajului de gaze fără efectuarea deservirii tehnice, neasigurarea integrităţii şi întreţinerii în stare perfectă de exploatare a lui:  

      - utilizarea instalaţiilor de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile),

grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, lipsa crăpăturii sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor, lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;

       -lăsarea fără supraveghere a arogazelor în funcţiune;

       -folosirea arogazelor pentru încălzirea încăperii;

       -utilizarea aparatelor autonome de încălzire necertificate în ţară, neînregistrate, montate şi reutilate samovolnic în lipsa proectului şi autorizaţiei organelor competente; 

        Stimaţi consumatori, vă reamintim repetat, că conform cerinţelor Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelori sînteţi obligaţi:

      -  să asiguraţi întegritatea şi întreţinerea în stare perfectă de exploatare a utilajului, încheierea din timp a contractului pentru deservirea tehnică a utilajului de gaze şi efectuarea ei;

      -   să întreţineţi funcţionarea normală a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verificaţi permanent tirajul la canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, capetele coşurilor de fum, pentru a preveni îngheţarea şi astuparea lor.

- să nu lăsaţi plecînd de acasă fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător de securitate.

       - la timp să înlăturaţi  defectele şi dereglările la utilajul de gaze aflat  în folosinţă, obligatoriu, prin intermediul întreprinderilor specializate sau persoanelor ce deţin autorizaţie pentru efctuarea acestor lucrări;

În cazul apariţiei mirosului de gaze, sau deconectarea involuntară a utilajului de gaze, sistaţi imediat exploatarea lui, închideţi robinetele de la utilaj şi pînă la ele, organizaţi ventilarea permanentă a încăperii (deschideţi ferestrele, uşile), nu conectaţi şi deconectaţi lumina electrică, apelaţi serviciul intervenţie al SRL „Cahul-gaz”la telefoanele  904, (299)42694 şi acţionaţi în conformitate cu recomandările personalului de serviciu.

 

Fiţi la maximum prudenţi şi responsabili.                                                                

                          

                                                                          «Administraţia SRL « Cahul –gaz »