Nr. Indicatorul   Unitate măsură Trimes-trul I Trimes-trul II Trimes-trul III Trimes-trul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total   km 1479,881 1480,041 1484,998 1497,043 1497,043
  inclusiv a reţelelor:              
  de înaltă presiune, de categoria I şi II   km 256,856 256,856 257,52 257,593 257,593
  de medie presiune   km 595,283 595,315 595,959 599,06 599,06
  de joasă presiune   km 627,742 627,87 631,519 640,39 640,39
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)   m3/h 126944 126944 126944 126944 126944
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, total   unit. 29660 29831 30482 30888 30888
  inclusiv la reţele:              
   de înaltă presiune, de categoria I şi II   unit. - - - - -
  de medie presiune   unit. 35 35 35 36 36
  de joasă presiune   unit. 29625 29796 30447 30852 30852
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total   unit. 106 76 133 76 391
  inclusiv de la  reţelele:              
  de înaltă presiune, de categoria I şi II   unit. - - - - -
  de medie presiune   unit. 3 28 13 5 49
  de joasă presiune   unit. 103 48 120 71 342
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale   solicitanti          
6. Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total   mii m3 12035,331 2718,290 1567,935 9686,066 26007,622
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total   mii m3 11387,614 2712,870 1561,675 8935,900 24598,059
  inclusiv racordaţi la reţelele:              
   de  înaltă presiune, de categoria I şi II   mii m3 0 0 0 0 0,000
   de  medie presiune   mii m3 1233,745 332,898 337,092 967,343 2871,078
   de joasă presiune   mii m3 10153,87 2379,972 1224,583 7968,557 21726,981
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total   mii m3 - - - - -
  inclusiv prin reţelele:              
   de  înaltă presiune, de categoria I şi II   mii m3 - - - - -
   de  medie presiune   mii m3 - - - - -
   de joasă presiune   mii m3 - - - - -
9. Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total   mii m3 621,380 2,133 0,939 728,945 1353,397
      % 5,20% 0,10% 0,10% 7,50% 5,20%
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale   %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata              
  pina la 24 ore   întreruperi 0 144 11 104 259
  pina la 48 ore   întreruperi 0 0 0 0 0
  pina la 72 ore   întreruperi 0 9 6 3 18
  pina la 120 ore   întreruperi 0 3 3 1 7
  peste 120 ore   întreruperi 0 0 0 0 0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata              
  pina la 36 ore   întreruperi 1 115 41 22 179
  pina la 54 ore   întreruperi 0 0 0 1 1
  pina la 72 ore   întreruperi 0 0 0 1 1
  pina la 120 ore   întreruperi 0 0 0 0 0
  peste 120 ore   întreruperi 0 0 0 0 0